Enorm prisskilnad på ferjedrift

Eit ferjeselskap tilbyr seg å driva ferjene i åtte år for 14 millionar kroner. Eit anna krev 185,6 millionar for same jobben i Sogn.