Nordfjord-veg vann over Dalsfjordbru

Samferdslepolitikarane i Sogn og Fjordane set opprusting av riksvegen mellom Olden og Innvik framfor Dalsfjordsambandet.