Brøt seg inn i tre boder

En eller flere ubudne gjester brøt seg inn i et kjellerlokale i en lavblokk i Vadmyra og laget et svare rot.