• VIL DØ I PROTEST: Hver søndag spiser Halvar D. Pettersen et egg, ellers lever han på vann. Varetektsfangen sultestreiker i protest mot svikten i psykiatrien. <p/>FOTO: JAN M. LILLEBØ

Sulter seg til døde

Halvar D. Pettersen har sultestreiket i hundre dager. Han har bestemt seg for å dø på celle 7116 i Bergen Fengsel.