Legar nektar keisarsnitt-beredskap

Kirurgane ved sjukehuset i Lærdal nektar å ha keisarsnittberedskap for dei fødande. Heile fødetilbodet i Indre Sogn kan ryke.