- Ikke grunnlag for fengsling

At en person som siktes for medvirkning til overlagt drap ikke fremstilles for varetekt, er oppsiktsvekkende. - Vi hadde ikke grunnlag, sier politiet.