Losane krever gratis kart

Ytterst få sjøfarande brukar dei offisielle karta frå Statens kartverk. No krev Norsk Losforbund at Kartverk-karta blir gratis tilgjengeleg på internett.