Tiltak mot fattigdom blant barn og unge

En rekke barnevernstiltak og ungdomstiltak mottok tirsdag til sammen 11 millioner kroner.