Grunnlovsdebatt nesten uten kvinner

Mangel på kvalifiserte kvinner er i følge arrangørene årsaken til at åtte av ti debattanter på Grunnlovskonferansen denne uken er menn.