Nytt værfenomen: Opplett i dagevis

Værgudene må ha tømt seg for en stund. Men i morgen er det grunn til å vokte seg for slaps – og tåke.