Forskjellsbehandling etter flommen i høst

Starefossen svulmet opp, og to naboer i Fløen fikk skader på hagene sine. Nå får den ene skadene dekket av sitt forsikringsselskap, den andre ikke.