Vil rive gamleskulen i Førde

Rådmannen går inn for å rive gamleskulen i Førde. Skulen, som blei så godt som totalskadd i brann i november, var eitt av dei få eldre bygga som stod att i sentrum.