Hun satte standard for avisens sosiale profil

For snart tjue år siden kom det ut en bok som omhandlet kvinner i norsk presse gjennom 150 år. Forfatter var Reidun Kvaale, selv mangeårig medarbeider i norske aviser, blant annet i Aftenposten.