Utslått etter konflikt med egen klubb

Det er en betent konflikt mellom klubbledelsen og en del av de ansatte i BKK Nett. 22 verneombud la ned vervene sine i protest mot klubben i forrige måned.