Skal granskes av Datatilsynet

Datatilsynet har mottatt klage fra en av personene på de omtalte svartelistene, og vil nå gjennomgå innholdet.