Mjuke verdiar i fire generasjonar

Vi har for lengst gått inn i industriromantikkens tidsalder. Dale er ein av landets eldste einsidige industristader. Kvifor er det då ikkje same susen over Dale som til dømes Høyanger, Sauda og Odda?