En scene for en Tarzan og en gentleman

DET FINNES så mangt og så mange i Bergen i dag òg. Det finnes for eksempel Knut Bjerke.