- Alle bør ha lik rett til plass

Beboerne på Bergen Røde Kors sykehjem har ikke sansen for at ventelisten fjernes, og sier det vil bli tungt for dem som får avslag.