Rundstjålet av tyveribande

Politiet har de siste dagene pågrepet åtte personer av utenlandsk opprinnelse som mistenkes for en rekke tyverier i Bergensområdet. Verst har det gått ut over Expert på Knarvik som ble frastjålet varer for rundt 150.000 kroner.