Truet lærer - fikk ettertraktet studieplass

En student ved Høgskolen i Bergen sjikanerte og truet en lærer på det groveste. I stedet for å bli utvist, fikk han i en hemmelig avtale med rektor plass på et lukket studium.