Tingretten frikjente "Hårek"

Det som skjedde var som tatt ut av ei klassisk Hårek-stripe, meiner Indre Sogn tingrett om ein episode i samband med Halloween-feiring i Sogndal. Mannen på tiltalebenken var som Hårek den Hardbalne da han kom i knuffing etter å ha blitt nekta tilgang til festen.