Samarbeider til barnas beste

Ordningen med oppvekstavdelinger i hver bydel har sikret et bedre samarbeid rundt barna. Det er en av de gode erfaringene som er høstet til nå.