Lammet på rekordtid

Vanligvis tar det ett år mellom hver gang en sau får lam. Denne sauen brukte 34 dager.