Ja til vassoverføring til Folgefonnverka

Hordaland fylkesutval rår med 14 mot ei (V) røyst til at Statkraft får løyve til overføring av Kvangrevatnet og Markkjelkevatnet til Folgefonnverka i Kvinnherad.