Robbet fotobutikk på Voss

Tyven knuste i helgen ruten i en fotobutikk og knappet med seg fotoutstyr. Tilbake var bare tyvens blod.