• ØYDELAGD SENDAR: Først kom helikopteret og fann ut i kva område sendaren var. Deretter kom Anders Lyngstad og Åsgeir Henriksen (biletet) frå Post- og teletilsynet og fann nødpeilesendaren blant mykje boss i ein container på Sotra. Vanlegvis er sendaren om lag dobbelt så stor, men no er batteriet fjerna.<p/>FOTO: MARITA AAREKOL

Fekk nødsignaler frå ein container

Naudsignala som Hovedredningssentralen på Sola fekk frå Sotra onsdag, kom ikkje frå eit skip i nød. Derimot måtte ein rykka ut til ein container.