De siste minuttene

Navigasjonsdata fra «Rocknes» er rekonstruert fra kartmaskinen som ble hentet opp fra skipet. Statens sjøkartverk har på bakgrunn av dette plottet skipets kurs de siste minuttene før «Rocknes» gikk på grunn og kantret.