• (1/2)
    ILLEGALT: Radiosenderen som gikk under betegnelsen Redwing i Bergen under krigen. Gunnar Wiig-Andersen og Louis Pettersen var mennene bak den. Nå blir den en av attraksjonene på det lokale Motstandsmuseet på Bergenhus fra neste år.<p/>FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN

Motstandskamp på museum