Miljøaktivistar fekk bot-rabatt

Miljøaktivistane frå Bellona og Natur og Ungdom sparte 2000 kroner kvar på å nekta bota dei fekk i aksjonen mot boreriggen Eirik Raude.