• - IKKJE SLØSING: - Det er utvist dårleg skjøn i ei sak - ledsagersaka mi - elles har vi tilbakevist at vi sløsar med bompengar, seier styreleiar Harry Herstad.<p/> ARKIVFOTO: RUNE NIELSEN

Bomselskap vedtok koneforbod

Styret i Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap (SBT) har vedteke å slutta med betalte koneturar. Noko styreleiar Harry Herstad ikkje er heilt nøgd med.