• TRIVELIG: Gotfred Andreas Eidsnes hadde arbeidet sitt i driftskiosken til Bergen Sporvei fra 1955 til 1968 og trivdes sammen med trikkekontrollørene. <p/> FOTO: TRUDE HAUG

Veteran fra trikketiden

81 år gamle Gotfred Andreas Eidsnes begynte i Sporveien i 1942. Han arbeidet i kiosken i Småstrandgaten og solgte billettblokker til sporveiskontrollørene som arbeidet på trikken.