Tilstår brannstiftelse

To unge jenter har erkjent at de sto bak en rekke branner i Voss i helgen.