Skilsmissebarn har flere psykiske plager

Både barn og voksne barn som har opplevd at foreldrene har skilt seg, har flere psykiske plager enn de som ikke har skilte foreldre.