Alle radarer skal sjekkes

Forsvarsstaben er i gang med en større kartlegging av samtlige radarer i det norske forsvaret.