Stort ras i Hegglandsdalen

Et stort ras har gått i Hegglandsdalen. Veien er sperret. Os vassdraget er nå kommet opp på E39.