Dobbel, nei trippel hodebry for læreren

Syv av barna i førsteklassen på Haugland skole er tvillinger og trillinger, men det synes de er helt normalt. - Vi er jo bare tre, sier 6-åringene.