Planlegger stort kirkesenter

Den norske kirke planlegger et nytt stort menighetssenter i Bergen sentrum.