Sjøørreten i Granvinelva i ferd med å dø ut

Sjøørretbestanden i Granvinelva som for noen år var størst i landet, er nå nede på et lavmål og er truet på grunn av lakselus. - Dramatisk og tragisk, sier fiskeforvalter Atle Kambestad.