Søviknes la frem skryteliste

Frps utstillingsvindu, Os kommune, har nå full barnehagedekning, samtidig som 51 årsverk er skåret bort.