Vil leggje ned trebåtbyggjarlinje

Komité for næring og utdanning i Hordaland fylkeskommune rår til at trebåtbyggjarlinja ved Norheimsund vidaregåande skule avdeling Jondal, vert lagt ned hausten 2003.