Bergensk dugnadsånd kan gi kunsthøyskole<p/>

Dugnadsånd, tradisjon for kulturelle investeringer og ønsket om å «sette Bergen på kartet». Det er faktorer som kan slå positivt ut når Warloe og Djupedal starter jakten på private investorer.