Samlet politi mot nye bøter

Styret i Politiets Fellesforbund (PF) ble i går enige om å ta de nye bøtesatsene opp med Justisministeren.