• BRUKER MYE: Byråd Trude Drevland og kommunaldirektør Finn Strand har fått tall på bordet som viser at Bergen bruker mer på eldreomsorgen enn andre byer.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG

Bergen dyrest på eldreomsorg

Bergen ville spart 500 millioner kroner årlig hvis kommunen drev eldreomsorgen på samme måte som Kristiansand. Av store norske byer er Bergen dyrest på pleie og omsorg, viser fersk rapport.