Stangeland vil ha flere «stangelander»

Magnus Stangeland er på kollisjonskurs med eget parti. - Norge trenger flere private kapitalister og disse trenger igjen lavere skatter og avgifter, sier han.