Juss best i Bergen

Veien frem til professor Eivind Smith kan føles stor. Få er mer overlatt til seg selv enn jusstudentene i Oslo. I Bergen derimot.