- Studenter utnyttes på boligmarkedet

Utleiere kan få studentene til å godta hva som helst av leiekontrakter. Annette Münster og fire medstudenter betaler 16.500 kroner for en leilighet med knust rute og mugg på badet.