Uaktuelt å redusere ferjetakstane

Statens vegvesen vil ikkje redusere billettprisen, sjølv om sambandet Mannheller - Fodnes kan gå med overskot.