Mangler plass til 50 elever

Byrådet halverer investeringene på skolebygg kommende år. Det er satt av 60 millioner kroner til nybygg og vedlikehold i kommunebudsjettet.