Spyttprøver sjekkes mot biologiske spor

I går måtte en rekke unge menn møte opp på Førde barneskule for å avgi spyttprøve.