Byens vaktsentral nedringt

Storm og uvanlig mye nedbør og Giardia har fått telefonlinjene til å gløde ved Vaktsentralen til Bergen kommune de siste månedene. Telefonen gripes i krisetider.